Graduális oktatás

Az orvostanhallgatók ortopédiai oktatása egy szemeszterben történik 13 előadás és 21 gyakorlati óra keretében. A vizsgáztatás szóbeli szigorlat formájában zajlik.

A gyógytornász hallgatók képzése 2 féléves, az első végén szóbeli kollokvium, a második után szóbeli szigorlat formájában történik a számonkérés.

Az előadások tematikáját és a vizsgatételeket, valamint a kötelező tankönyveket külön tüntettük fel.

Klinikánkon lehetőség van Tudományos Diákköri pályamunkák és diplomamunkák írására. A témákat aktualizálva tesszük közzé honlapunkon, illetve a Tanrendben.

 

Frissítés dátuma: 2017.06.20.